Υπηρεσιες

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με έμφαση στους τομείς της αξιοποίησης ευκαιριών χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδυτικών έργων.

Πιο συγκεκριμένα, η BSP IKE παρέχει μεταξύ άλλων υπηρεσίες: