Τομέας διασφάλισης & διαχείρισης ποιότητας & περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ( σειρά προτύπων ISO, EMAS, AGRO, ΕΛΟΤ κ.λ.π. ) μέσω μελέτης, ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές.

Οδηγούμε μεθοδικά την επιχείρησή σας στην επιτυχημένη οργάνωση των διαχειριστικών συστημάτων που χρειάζεται για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

Έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες της εταιρείας μας μελετούν, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν τις αναγκαίες διαδικασίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας στην επιτυχή οργάνωση και διαχείριση των συστημάτων.

Ενδεικτικά πρότυπα τα οποία υλοποιούμε:

Πιστοποίηση CE: Υποχρεωτική πιστοποίηση για τα προϊόντα που τίθενται σε κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη ( European Economic Area - EEA). Με την επικόλληση του σήματος CE πάνω σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει πως το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των εφαρμόσιμων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ).

ISO 9001:2008: Σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

ISO 14001:2004: Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

OSHAS 18001: Σύστημα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

ISO 22000 HACCP: Σύστημα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου.

Σύστημα AGRO 2.1 2.2.: Σύστημα οργάνωσης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθησία και την εφαρμογή σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών στο χωράφι.

Σύστημα BRC British Retail Consortium Global Standard: Το συγκεκριμένο πρότυπο εφαρμόζεται από εταιρίες που έχουν σκοπό την εξαγωγή των προϊόντων τους στις αλυσίδες υπεραγορών τηςΜεγάλης Βρετανίας και μπορεί να εφαρμοστεί συνδυαστικά με ένα εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ( HACCP ) της εταιρίας κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000.

Σύστημα IFS International food standard: Το συγκεκριμένο πρότυπο εφαρμόζεται από εταιρίες που έχουν σκοπό την εξαγωγή των προϊόντων τους στις αλυσίδες υπεραγορών της Γερμανίας και Γαλλίας και μπορεί να εφαρμοστεί συνδυαστικά με ένα εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ( HACCP ) της εταιρίας κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000.

ISO / PAS 28000: Ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα.

ISO 50001 Energy management system: Παγκόσμιο πρότυπο διαχείρισης ενέργειας.

ISO 27001: Πιστοποίηση της ασφάλειας των πληροφοριών.

ISO 22716: Πιστοποίηση κανόνων ορθής βιομηχανικής πρακτικής για καλλυντικά.

DINEN 15224: Προσαρμοσμένη διαχείριση ποιότητας για την ιατρική περίθαλψη.

GOST: Σύστημα πιστοποίησης για τη Ρωσική αγορά.

ENISO 13485:2003: Σύστημα παραγωγής και εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

ΕΛΟΤ 1427: Πιστοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων.

ΕΛΟΤ 1435: Πιστοποίηση των υπηρεσιών επικοινωνίας.

ΕΛΟΤ 1434: Πιστοποίηση των υπηρεσιών συνεργείων, φανοποιείων και επιχειρήσεων πώλησης αυτοκινήτων.

ΕΛΟΤ 1433: Πιστοποίηση των υπηρεσιών εκπαίδευσης των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης & κέντρων ξένων γλωσσών.

 • Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης.
 • Προσδιορισμός πολιτικής επιχείρησης.
 • Δημιουργία και εκπαίδευση αρμόδιας ομάδας.
 • Εκπόνηση μελέτης.
 • Εκπαίδευση προσωπικού.
 • Επιθεώρηση εφαρμογής.
 • Προβλεπόμενα οφέλη:
 • Καλύτερη οργάνωση.
 • Καταγραφή διαδικασιών εταιρείας.
 • Επικοινωνιακή προβολή.
 • Αξιοπιστία εταιρίας.
 • Αξιολόγηση και έλεγχος της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
 • Διασφάλιση και πρόληψη της εμφάνισης κινδύνων.
 • Εναρμόνιση της επιχείρησης με τη νομοθεσία.
 • Άνοιγμα σε νέες αγορές του εξωτερικού με συνέπεια την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της επιχείρησης
 • Η εταιρεία μας εγγυάται την έγκριση των συστημάτων από τον φορέα πιστοποίησης.